19 marca 2018 – poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2018, 05:01 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 19 mar 2018, 05:03 ]
Przede wszystkim, wydaje się koniecznym, aby ponownie odkryć to, o czym wspomina święty Tomasz z Akwinu: wymiar instrumentalny naszej posługi kapłańskiej. Spowiednik nie jest źródłem Miłosierdzia ani Łaski, niewątpliwie jest niezbędnym narzędziem, instrumentem tychże, ale tylko narzędziem, instrumentem. Więc kiedy kapłan czyni się właścicielem miłosierdzia i łaski, uniemożliwia Bogu działanie w ludzkich sercach. Świadomość tego powinna uwrażliwiać nas na pokusę czynienia się „panami sumień” szczególnie w relacji do młodych, których osobowość jest cały czas kształtowana, a zatem wystawiona na niebezpieczeństwo manipulacji.

(Przemówienie do uczestników XXIX Kursu organizowanego przez Penitencjarnię Apostolską, 9 marca 2018)