14 marca 2018 – środa IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 07:49 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 07:50 ]
Pośród rezultatów nowoczesnych przemian rosnące zjawisko przemieszczania się ludności jawi się jako «znak czasów», jak to określił Papież Benedykt XVI (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2006 r.). O ile bowiem z jednej strony migracje często wskazują na braki i słabe punkty państw i wspólnoty międzynarodowej, o tyle z drugiej ukazują także dążenie ludzkości do życia w jedności z poszanowaniem różnic, otwartość i gościnność, które pozwalają na sprawiedliwy podział dóbr ziemi, ochronę i umacnianie godności oraz centralnego miejsca każdej istoty ludzkiej.

(Orędzie na światowy dzień migranta i uchodźcy, 2014)