Strona główna‎ > ‎

Wielki Post 2018 wg Papieża Franciszka

Myśli Papieża Franciszka na każdy dzień Wielkiego Postu 2018 wybrane przez ks. Adama Błyszcza CR. W kolejnych tygodniach różne zagadnienia będą stanowiły myśl przewodnią.
  • Tydzień pierwszy - Papież Franciszek o Kościele
  • Tydzień drugi - Papież Franciszek (d)o młodych
  • Tydzień trzeci - Papież Franciszek o rodzinie i małżeństwie
  • Tydzień czwarty -

Zdjęcie: From Wikimedia Commons, the free media repository

17 marca 2018 – sobota IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 08:01 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 08:02 ]

Czuję się przynaglony, aby przywołać naszą uwagę na los dziesiątek tysięcy dzieci, które emigrują same, którym nikt nie towarzyszy w ich ucieczce przed biedą i przemocą.

16 marca 2018 – piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 08:00 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 08:00 ]

Nasz świat stoi w obliczu kryzysu uchodźców, na skalę niespotykaną od II wojny światowej. To stawia przed nami wielkie wyzwania i wiele trudnych decyzji. Także na tym kontynencie, tysiące osób doprowadzanych jest do wyruszenia na północ w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich, w poszukiwaniu większych możliwości. Czyż nie tego pragniemy dla naszych dzieci? Nie możemy być zaskoczeni ich liczbą, ale raczej musimy ich postrzegać jako osoby, widząc ich twarze i słuchając ich opowieści, starając się zareagować najlepiej jak możemy na ich sytuację. Reagować w sposób, który jest zawsze humanitarny, sprawiedliwy i braterski. Musimy unikać powszechnej dziś pokusy: odrzucenia tego, co uciążliwe. Pamiętajmy o złotej zasadzie: „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12).

15 marca 2018 –czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 07:57 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 07:57 ]

Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43). Pan powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca. To wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości.

(Orędzie na światowy dzień migranta i uchodźcy, 2018)

14 marca 2018 – środa IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 07:49 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 07:50 ]

Pośród rezultatów nowoczesnych przemian rosnące zjawisko przemieszczania się ludności jawi się jako «znak czasów», jak to określił Papież Benedykt XVI (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2006 r.). O ile bowiem z jednej strony migracje często wskazują na braki i słabe punkty państw i wspólnoty międzynarodowej, o tyle z drugiej ukazują także dążenie ludzkości do życia w jedności z poszanowaniem różnic, otwartość i gościnność, które pozwalają na sprawiedliwy podział dóbr ziemi, ochronę i umacnianie godności oraz centralnego miejsca każdej istoty ludzkiej.

(Orędzie na światowy dzień migranta i uchodźcy, 2014)

13 marca 2018 – wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 07:47 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 07:48 ]

Po drugie: należy dokonać rozróżnienia między emigrantem a uchodźcą. Emigrant winien być traktowany według pewnych zasad, ponieważ emigracja jest pewnym prawem, które jest jakoś regulowane. Natomiast bycie uchodźcą swój początek bierze w sytuacji wojny, głodu, zagrożenia a zatem status uchodźcy wymaga więcej troski, większego zaangażowania. Również w tym Szwecja była przykładem jak uczyć języka i kultury, i jak integrować w kulturę. Jeśli chodzi o ten aspekt integracji kulturalnej nie powinniśmy się niczego obawiać, ponieważ Europa została stworzona dzięki ustawicznej integracji kultur, wielu kultur.

(konferencja prasowa, na pokładzie samolotu, w podroży powrotnej ze Szwecji, 1 listopada 2015)

12 marca 2018 – poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 07:43 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 07:44 ]

My, mieszkańcy tego kontynentu nie boimy się cudzoziemców, ponieważ większość z nas kiedyś była cudzoziemcami. Mówię to do was jako syn imigrantów, wiedząc, że wielu z was jest również potomkami imigrantów. Niestety prawa tych, którzy byli tu dawno przed nami nie zawsze były przestrzegane. Z serca amerykańskiej demokracji pragnę zapewnić te ludy i ich narody o moim najwyższym szacunku i uznaniu. Te pierwsze kontakty często były burzliwe i gwałtowne, ale trudno ocenić przeszłość według kryteriów współczesności. Niemniej jednak, gdy obcy żyjący pośród nas błaga, nie możemy powtarzać grzechów i błędów przeszłości. Musimy teraz postanowić, by żyć tak szlachetnie i sprawiedliwie, jak to możliwe, wychowując nowe pokolenia, by nie odwracały się tyłem do naszych „bliźnich” i wszystkiego wokół nas. Budowanie narodu wzywa nas do uznania, że ​​musimy nieustannie odnosić się do innych, odrzucając mentalność wrogości, aby przyjąć postawę wzajemnej pomocniczości, dając z siebie to, co najlepsze. Jestem przekonany, że możemy to uczynić.

(Przemówienie do Kongresu USA, Waszyngton, 24 września 2015)

11 marca 2018 – IV niedziela Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 05:01 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 05:02 ]

Pomimo wielkiego napływu emigrantów, doświadczanego na wszystkich kontynentach i prawie we wszystkich krajach, emigracja ludności jest wciąż postrzegana jako coś wyjątkowego i sporadycznego, podczas gdy stała się bezspornie cechą charakterystyczną naszych społeczeństw

(przesłanie na sympozjum Meksyk – Stolica Apostolska poświęcone migracji i rozwojowi, 11 lipca 2014)

10 marca 2018 – sobota III tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 6 mar 2018, 10:59 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 6 mar 2018, 11:00 ]

Dorastanie w rodzeństwie zapewnia piękne doświadczenie wzajemnej opieki, pomocy i otrzymywania wsparcia. Dlatego też „braterstwo w rodzinie jaśnieje w specjalny sposób, kiedy widzimy troskliwość, cierpliwość, miłość, którymi są otaczani braciszek czy siostrzyczka słabsi, chorzy lub niepełnosprawni”. Musimy uznać, że „mieć brata, siostrę, którzy cię kochają, to głębokie doświadczenie, bezcenne, niezastąpione”, ale musimy cierpliwie uczyć dzieci, aby traktowały siebie jak bracia. Taka praktyka, czasem męcząca, to prawdziwa szkoła życia społecznego. W niektórych krajach istnieje silna tendencja, by mieć tylko jedno dziecko i wówczas doświadczenie bycia bratem staje się czymś rzadkim. W przypadku, gdy nie można mieć więcej niż jedno dziecko, trzeba znaleźć sposób, aby dziecko nie dorastało samo lub w izolacji.

(Amoris laetitia, 195)

9 marca 2018 – piątek III tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 6 mar 2018, 10:55 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 6 mar 2018, 10:57 ]

…nie można mieć kontroli nad wszystkimi sytuacjami, które mogą zdarzyć się dziecku. Zachowuje tutaj swoją ważność zasada, że „czas jest ważniejszy niż przestrzeń”. Oznacza to, że ważniejsze jest generowanie procesów niż dominacja przestrzeni. Jeśli rodzic ma obsesję, by wiedzieć, gdzie jest dziecko i chce kontrolować każdy jego ruch, to będzie się starał jedynie zapanować nad jego przestrzenią. W ten sposób nie wychowa go, ani nie umocni, nie przygotuje go do stawienia czoła wyzwaniom. Liczy się przede wszystkim to, aby zrodzić w dziecku z wielką miłością procesy dojrzewania w jego wolności, uczeniu się, kompleksowym rozwoju, pielęgnowaniu prawdziwej autonomii. Tylko w ten sposób dziecko będzie miało w sobie cechy, których potrzebuje, aby umieć się bronić oraz działać inteligentnie i przebiegle w trudnych okolicznościach. Zatem wielkim pytaniem nie jest, gdzie fizycznie jest dziecko, z kim przebywa w danej chwili, ale gdzie jest w sensie egzystencjalnym, gdzie się mieści z punktu widzenia swoich przekonań, swoich celów, swoich pragnień, swoich planów życiowych. Dlatego pytam rodziców: „Czy staramy się zrozumieć, «gdzie» naprawdę są dzieci w swojej wędrówce? Gdzie naprawdę jest ich dusza, czy wiemy? A przede wszystkim – czy chcemy to wiedzieć?”.

(Amoris laetitia, 261)

8 marca 2018 – czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 6 mar 2018, 10:52 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 6 mar 2018, 10:53 ]

Zjednoczenie seksualne, przeżywane po ludzku i uświęcone przez sakrament, jest z kolei dla małżonków drogą wzrastania w życiu łaską. Jest „misterium małżeństwa”. Wartość zjednoczenia ciał jest wyrażona w słowach zgody, w których małżonkowie nawzajem siebie przyjęli i oddali, aby wspólnie dzielić całe życie. Te słowa nadają sens płciowości, uwalniając ją od wszelkiej dwuznaczności. Jednak, w rzeczywistości, całe życie wspólne małżonków, cała sieć powiązań, które przeplatają się ze sobą z ich dziećmi i ze światem będzie przeniknięta i umocniona przez łaskę sakramentu, która wypływa z tajemnicy Wcielenia i Paschy, w której Bóg wyraził całą swoją miłość do ludzkości i ściśle się z nią złączył. Nigdy nie będą sami, zmuszeni, by o własnych siłach sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Są powołani, by odpowiedzieć na dar Boga poprzez swoje zaangażowanie, swoją kreatywność, wytrwałość i codzienne zmagania, ale zawsze mogą przywoływać Ducha Świętego, który uświęcił ich związek, aby otrzymana łaska ukazywała się na nowo w każdej nowej sytuacji.

(Amoris laetitia, 74)

1-10 of 28