Modlitwa‎ > ‎

Rozważania różańcowe - tajemnice światła

opublikowane: 9 paź 2016, 03:41 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 2 gru 2016, 06:11 ]
1. Chrzest Jezusa w Jordanie

W przyjęciu osoby usuniętej na margines, która została zraniona na ciele i w przyjęciu grzesznika zranionego na duszy, stawką jest nasza wiarygodność jako chrześcijan. (Franciszek, Kraków,  29 lipca 2016)

W tym Franciszkowym mówieniu o grzechu uderza prawda, że grzech to nieszczęście, które spada na człowieka. To nie zmienia kwestii odpowiedzialności za grzech, ale ukazuje jego istotę. Nieszczęście, które dewastuje serce człowieka.

Zachęta do uczynku: zrób wieczorem rachunek sumienia. Z kartką papieru, aby zanotować dla siebie te wszystkie mechanizmy, które prowadzą Cię w mroczną krainę grzechu.

   

2. Cud w Kanie Galilejskiej

Czas się kurczy, a objawienie się Boga zawsze ma miejsce w małości. W ten sposób dokonuje się początek znaków dokonanych przez Jezusa (J 2, 11) w Kanie Galilejskiej. Nie ma niezwykłego czynu dokonanego przed tłumem, ani też wystąpienia, które rozwiązałoby palące kwestie polityczne, jak podporządkowanie narodu panowaniu rzymskiemu. Zachodzi natomiast prosty cud w małej wiosce, rozweselający uroczystość weselną całkowicie anonimowej młodej rodziny. (Franciszek, Częstochowa28 lipca 016)     

Kiedyś papież Benedykt wyliczył ile tego wina było. Ponad 500 litrów. Taki zbytek!

Zachęta do czynu: dać jałmużnę bez patrzenia, czy ten grosz pójdzie na chleb czy na piwo.


3. Głoszenie Królestwa Bożego

Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to czynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany na świat: nie jako potężny, ale w postaci sługi (por Flp 2, 7), nie „aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45) i nieść dobrą nowinę (por Łk 4, 18); podobnie też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie. Uderzający kontrast: podczas gdy uczniowie zamykali drzwi ze strachu, Jezus posyła ich na misję: chce, aby otworzyli drzwi i wyszli szerzyć z mocą Ducha Świętego przebaczenie i pokój Boży. (Franciszek, Kraków, 30 lipca 2016)

Z Franciszkowej refleksji wyłania się Kościół inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w naszych parafiach. Kościół odważny, szukający człowieka. Kościół – sługa człowieka. 

Zachęta do czynu: pomódl się za twojego proboszcza, bo jest odpowiedzialny za parafię, za tę cząstkę Kościoła, do której administracyjnie należysz.


4. Przemienienie na Górze Tabor 

Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który prowadzi nas do tego, byśmy nie zadawali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga nam powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń. (Franciszek, Kraków, 28 lipca 2016)

Każdego dnia powala nas monotonna codzienność. Brakuje nam sił, aby sobie radzić z naszymi obowiązkami i powinnościami. Zaczynamy wątpić w to, że poradzimy sobie z tym wszystkim, co na nas czeka. Dominujące doświadczenie bezsilności.

Zachęta do uczynku: jestem przekonany, że w pobliżu twojego domu lub pracy znajduje się kościół. Pozwól sobie na luksus. Zajdź do niego na chwilę (na dwie, trzy minuty) i popatrz na tabernakulum. Nic więcej. Tylko popatrz.


5. Ustanowienie Eucharystii

Pragnienie władzy, wielkości i sławy jest rzeczą tragicznie ludzką i jest wielką pokusą, która stara się wkraść wszędzie; dawać siebie innym, eliminując dystanse, pozostając w małości i konkretnie wypełniając codzienność – to subtelnie Boskie. (Franciszek, Częstochowa, 28 lipca 2016)

Gdzieś musimy uczyć się ewangelii. Takim miejscem uprzywilejowanym jest niedzielna Eucharystia – pamiątka Ostatniej Wieczerzy. Czasami niestety zawłaszczana przez dyskurs polityczny czy też ideologiczny.

Zachęta o uczynku: spróbuj zrobić wszystko, aby w najbliższą niedzielę wybrać się z Twoimi bliskimi na Eucharystię.

ks. Adam Błyszcz

Fot. RED