Modlitwa‎ > ‎

Rozważania różańcowe wg. o. Semenenki - tajemnice bolesne

opublikowane: 27 lis 2016, 08:52 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 27 lis 2016, 08:56 ]

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

„Oto ostatnia chwila. Oto przed Chrystusem kielich męki Jego. A On: „Ojcze, jeśli można, niech przejdzie!”Ach, nie można! Więc schyla głowę: „Ojcze! Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie!” Tak zaiste: potrzeba, aby Mesjasz cierpiał! Aliście za tym pierwszym drugi wyrok narzuca się z równie nieprzepartą mocą: trzeba cierpieć i chrześcijaninowi”.
ks. Piotr Semenenko CR, Kazania, vol. I, Lwów 1913, str. 336

Jest rzeczą naturalną, że człowiek, każdy człowiek, również Jezus Chrystus, wzdraga się przed cierpieniem. A jednak w tajemniczym planie zbawienia ludzkości zostało zapisane cierpienie. Pozostaje to dla nas tajemnicą.

Módlmy się za wszystkich cierpiących duchowo i fizycznie.

2. Biczowanie Pana Jezusa

„Kiedy już na Ciele Chrystusa Pana nie tylko nie było żadnego miejsca zdrowego, lecz ani takiego, które by głęboko podartym i pokaleczonym nie było, kiedy ziemia naokoło nie tylko krwią Jego świętą zbroczona, ale i kawałkami skóry i ciała pokrytą została, kiedy już i nowi zmordowani oprawcy, i tak dopiero ustało biczowanie, Jezus od słupa kaźni odczepiony, utrzymać się nie mogący na nogach, padł na łożysko z kału, krwią własną głęboko przemokłe, jak biedny robak, ledwie pełzać mogący, cały skurczony od boleści, i tam jeszcze nową złością deptany i tarzany, ach! Prawdziwy robak, a nie człowiek: - wtedy dopiero spełniło się wszystko, co o tej okrutnej chwili przez proroków przepowiedzianym było”.
ks. Piotr Semenenko CR, Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1934, str. 143

Ludzka boleść i cierpienie przyciągają uwagę świata. W ostatnich dniach prasa całego świata rozpisywała się o losie młodego człowieka, który w jednym z ogrodów zoologicznych został rozszarpany przez tygrysa. Nie dziwi fakt, że nikt nie pośpieszył nieszczęśnikowi na ratunek. Dziwi fakt, że ten dramat nagrywany był przez wielu.

Módlmy się za tych wszystkich, którzy trywializują ludzkie cierpienie i ból.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Jest jedno wielkie zadanie do rozwiązania, zagadka do odgadnięcia w życiu człowieka i całego człowieczeństwa, a tą jest boleść. Rozwiązanie zaś tego zadania jest tym konieczniejsze dla chrześcijanina, że w chrześcijaństwo uświęca boleść i z jej dojmujących razów czyni odpowiednio tyleż szczebli do żywota wiecznego. Cóż to jest boleść? Czy ona jest koniecznym warunkiem natury ludzkiej? Czy ją razem z naturą Bóg stworzył? Czy bez niej nie mógł jej stworzyć? Odpowiada nam wiara. Bóg nie stworzył ani złego ani śmierci a zatem ani boleści. Z jednej strony czytamy w Piśmie świętym: śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. (Mdr 1: 13). Bóg śmierci nie uczynił. Z drugiej strony czytamy również, że 23 dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. (Mdr 2: 23). Uczynił Bóg człowieka niepożytym, to jest nie mogącym być zniszczonym, nieśmiertelnym. A więc uczynił go wolnym od boleści także. Skąd tedy boleść na świecie?”.
ks. Piotr Semenenko CR, Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1934, str. 150

Jest cierpienie, którego nie da się uniknąć. Choroba spadająca znienacka. Konsekwencje zła zadanego bezbronnemu: dziecku, kobiecie, mężczyźnie.

Jest cierpienie, któremu można zaradzić.

Módlmy się za tych wszystkich, którzy pielęgnują poranionych.

4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa (lub też: Pan Jezus dźwiga Krzyż na Kalwarię)

„Jaką drogą idzie grzesznik? Adam, Lucyfer: „Wyniosą się nad gwiazdy, stolicę moją wywyższę, równy będą Najwyższemu!”. I dodaje pismo: „jakoż spadł z nieba, strącony jesteś w głębokości dołu”. Adam: „Będziecie jako bogowie”. Oto droga stworzenia zbuntowanego. Chrystus musiał inna drogą pójść. I człowiek za Nim. Wysokość: Golgota, a tam krzyż”.
ks. Piotr Semenenko CR, Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1934, str. 185

Każdy z nas zmierza do szczęścia. Możemy iść drogą Adama, który zapragnął być jak Bóg. Możemy iść drogą Drugiego Adama, który nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ale ogołocił samego siebie…

Módlmy się za tych wszystkich, którzy w swojej drodze do szczęścia idą śladami pierwszego Adama.

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa (lub też: Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa)

„Ach dosyć jest oczy zwrócić na to, co otacza, na ten widok, na który w jednej onej chwili patrzyły miliony ludzi. Oto Chrystus wisi na krzyżu! I cóż to jest krzyż? Krzyż, jak ho nazywa mówca rzymski to niewolników kaźń najpodlejsza i najcięższa. Krzyż to była ta kaźń, ta męczarnia, którą rzymskie okrucieństwo i pycha ze wszystkich kaźni na świecie używanych jako najokrutniejsze i najzelżywsze wybrała na kaźń niewolników. (…). Ach tego jednego dosyć było, dosyć było krzyża, aby człowieka zepchnąć do samej głębi hańby i zelżywości, aby go zabić najzupełniejszą i wszelaką śmiercią moralną”.
ks. Piotr Semenenko CR, Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1934, str. 195

Oto hańba naszego wyznania. Ukrzyżowany. Niewolnik. Barbarzyńca.

Módlmy się za tych, którzy są hańbą naszego społeczeństwa: za wyzutych z praw, za bezdomnych, za wydziedziczonych, za odrzuconych.

ks. Adam Błyszcz