Modlitwa‎ > ‎

Ewangelia wg świętego Łukasza - XIV

opublikowane: 31 sty 2017, 10:04 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 31 sty 2017, 10:08 ]
Dwa wersety, które stanowią zakończenie ewangelii dzieciństwa. Żegnamy się z młodocianym Jezusem. Fragment, który nie tylko określa, opisuje postać Jezusa, ale także w jakiejś mierze stanowi jeden z filarów duchowości maryjnej.

Lectio divina, Ewangelia według świętego Łukasza XIV

51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
(czytanie z ewangelii według świętego Łukasza 2, 51–52)

Galilejska wioska staje się środowiskiem dorastania Jezusa. Przylgnie do Niego później przydomek Nazarejczyk.

Ponownie w centrum zostaje postawione posłuszeństwo Jezusa. Informacje przekazane przez Autora sugerują, że Jezus rozwijał się jak każde normalne dziecko.

ks. Adam Błyszcz

grafika: By Eugenio Hansen, OFS (Own work) GFDL, via Wikimedia Commons