Modlitwa‎ > ‎

Ewangelia wg świętego Łukasza - XII

opublikowane: 18 sty 2017, 09:30 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 18 sty 2017, 12:46 ]
Streszczenie wczesnego dzieciństwa Jezusa Chrystusa. Tak jakby Łukasz chciał powiedzieć, że w tych latach nic szczególnego się nie wydarzyło. Aż dziwne. Jak to - Syn Boży i nie był nadzwyczajnym dzieckiem, utalentowanym i znacznie przewyższającym swoich rówieśników?

Te luki w historii Jezusa stworzyły sposobność ewangeliom apokryficznym – niekanonicznym - na tworzenie cudownych opowieści i Jezusie–dziecku. Tak jak było to przyjęte w biografiach, w żywotach wielkich postaci starożytności, kultury hellenistycznej. Tego typu opowieści miały pokazać, że owi bohaterowie już w dzieciństwie wykazywali nadzwyczajne, cudowne właściwości. Zastanawiający jest ów dystans Łukasza wobec tej hellenistycznej matrycy biograficznej, bo przecież przy nadawaniu imienia Janowi Chrzcicielowi i Jezusowi wydaje się poddawać pewnym wpływom hellenistycznym.

Inna sprawa czy te skąpe informacje historyczne nie stanowią także podatnego gruntu do wszelkiego rodzaju ideologizacji postaci Jezusa Chrystusa. Obecnie korzystając z narracji świętego Mateusza, opowiadającego o ucieczce świętej Rodziny do Egiptu, robimy z Jezusa uchodźcę. Czy gdyby tej opowieści nie było – bylibyśmy zwolnieni z jakiejkolwiek troski o współczesnych uchodźców? Nie!

Lectio divina, Ewangelia według świętego Łukasza XII

39 Kiedy uczynili wszystko, co nakazywało Prawo pańskie, powrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 40 Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, zaś łaska Boża była z Nim. [A1]
(czytanie z ewangelii według świętego Łukasza 2, 39–40)

Maryja i Józef są wiernymi wykonawcami przepisów Prawa Mojżeszowego. To ludzie pobożni. I tak wychowują Jezusa. Czy będzie tak samo pobożny? W ewangeliach nie brakuje epizodów, w których Jezus wydaje się odchodzić od przepisów Prawa.

Miasto dzieciństwa i młodości Jezusa Chrystusa. Powrót do Nazaretu rozpoczyna długi okres życia Jezusa, o którym nic nie wiemy. Niewiele o Nazarecie możemy powiedzieć. Józef Flawiusz, (37 – 94, najwybitniejszy historyk żydowski I wieku), który był dowódcą powstania antyrzymskiego w Galilei wśród miast i wsi galilejskich nie wymienia Nazaretu. Czyżby Jezus pochodził z peryferii peryferii?

Mówienie o tym, że Jezus rósł, krzepł, nabierał mądrości i towarzyszyła mu łaska Boga to opowieść o kanonie ludzkiego, dziecięcego rozwoju. Tak jak zaznaczyłem we wprowadzeniu - Apokryfy (ewangelie niekanoniczne) próbują tę pustkę wypełnić. Łukasz zdaje się sugerować, że dzieciństwo Jezusa jest podobne do innych dzieci – żadnej spektakularności.

ks. Adam Błyszcz

grafika: By Eugenio Hansen, OFS (Own work) GFDL, via Wikimedia Commons

[A1] Apokryfy próbują tę pustkę wypełnić. Łukasz zdaje się sugerować, że dzieciństwo jest podobne do innych dzieci – żadnej spektakularności.